Wersja dokumentu z dnia 2019-06-18 11:22:51

Plany obowiązujące - alfabetyczna lista planów
Dział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami obowiązującymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami obowiązującymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |  E-F  |  G-H  |  
I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Ż  |


OBOWIĄZUJĄCE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B 1.  
  C-D

 2.  
  E-F


 3.  
  G-H


 4.  
  K-Ł


 5.  
  M-N
 6.  
  O-P

 7.  
  R-S


 8.  
  T-U

 9.  
  W-Ż 10.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne