Wersja dokumentu z dnia 2019-04-23 07:53:53

Plany obowiązujące - alfabetyczna lista planów
Dział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami obowiązującymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami obowiązującymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 




|  A-B  |  C-D  |  E-F  |  G-H  |  
I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Ż  |


OBOWIĄZUJĄCE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B























 1.  
  C-D

















 2.  
  E-F


 3.  
  G-H






 4.  
  K-Ł

























 5.  
  M-N
















 6.  
  O-P





























 7.  
  R-S














































 8.  
  T-U













 9.  
  W-Ż























 10.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne