Wersja dokumentu z dnia 2009-12-16 11:49:11

Plany obowiązujące i uchwalone

Mapa z planami obowiązującymiDział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów w Krakowie.
Znajdują się tu także plany uchwalone, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wybierz plan z listy poniżej lub skorzystaj z aktywnej mapy z planami obowiązującymi.

 

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:

  1. Kobierzyn - Zalesie (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 9 listopada 2009 r.)

  2. Wzgórze Św. Bronisławy (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 10 czerwca 2009 r.)

 


 

Plany uchwalone, które zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

  1. Chełm - Zakamycze II (Uchwalony w dniu 4 listopada 2009 r. uchwałą Nr LXXXIV/1100/09 Rady Miasta Krakowa - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19 listopada 2009 r. Nr 703 - wejdzie w życie w dniu 20 grudnia 2009 r.).

 


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury