Wersja dokumentu z dnia 2009-10-26 12:03:36

Plany obowiązujące i uchwalone

Plany obowiązujące Dział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów w Krakowie.
Znajdują się tu także plany uchwalone, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wybierz plan z listy poniżej lub skorzystaj z aktywnej mapy z planami obowiązującymi.

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:

 


 

Plany uchwalone, które zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

  1. Ruszcza (Uchwalony w dniu 23 września uchwałą Nr LXXXI/1061/09 Rady Miasta Krakowa - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 631 z dnia 09.10.2009 r. - wejdzie w życie w dniu 09.10.2009 r.)

  2. Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji (Uchwalony w dniu 7 października uchwałą Nr LXXXII/1077/09 Rady Miasta Krakowa)

  3. Sudół Dominikański (Uchwalony w dniu 7 października uchwałą Nr LXXXII/1076/09 Rady Miasta Krakowa)

  4. Wyciąże (Uchwalony w dniu 7 października uchwałą Nr LXXXII/1075/09 Rady Miasta Krakowa)

 


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury