Wersja dokumentu z dnia 2009-09-29 14:39:12

Plany obowiązujące i uchwalone

Plany obowiązujące Dział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów w Krakowie.
Znajdują się tu także plany uchwalone, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wybierz plan z listy poniżej lub skorzystaj z aktywnej mapy z planami obowiązującymi.

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:

 


 

Plany uchwalone, które zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

  1. Branice - Dwór (Uchwalony w dniu 9 września uchwałą Nr LXXX/1049/09 Rady Miasta Krakowa)

  2. Ruszcza (Uchwalony w dniu 23 września uchwałą Nr LXXXI/1061/09 Rady Miasta Krakowa)

 


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury


 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-09-18 10:21:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-09-10 07:57:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-09-02 20:36:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-09-02 20:31:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-20 15:12:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-03 08:12:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-15 08:59:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-09 07:47:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-02 08:15:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-19 08:03:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-20 08:00:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-13 11:52:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 09:35:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 08:30:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 08:25:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 10:15:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-01-15 08:33:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-01-14 08:25:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-23 14:39:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-13 11:34:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-06 08:16:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-11-28 07:52:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-18 11:22:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-18 11:17:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-23 07:53:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-19 11:12:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-13 08:31:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-04 08:02:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-01 12:40:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-28 11:37:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-22 13:05:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-09 12:15:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-06 14:46:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-30 07:53:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-18 12:21:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-16 13:46:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-16 12:26:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-16 11:19:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-16 10:42:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-16 09:56:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-09-24 09:49:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2018-09-21 11:35:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-09-21 11:33:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-08-08 11:52:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-07-04 10:09:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-07-03 13:09:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-21 09:13:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-14 08:15:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-13 10:29:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-09 08:28:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-26 11:48:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-26 11:44:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-06 12:55:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-06 12:51:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-27 10:34:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-09 12:56:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-08 11:38:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-20 10:30:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-09 14:22:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-08 10:20:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-08 10:16:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-15 07:39:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-12 15:26:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-08 08:18:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-28 09:35:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-09 13:26:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-18 14:27:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-18 14:05:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-18 14:03:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-18 13:32:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-18 13:28:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-18 11:01:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-18 10:31:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-18 10:30:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-09 11:53:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-09 11:52:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-02 11:11:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-25 12:18:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-22 14:10:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-28 13:13:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-12 12:38:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-28 11:12:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-14 13:09:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-02 12:17:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-19 08:41:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-19 08:37:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-04 11:17:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-04 11:10:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-04 09:57:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-12-30 13:41:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-11-18 10:21:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-11-18 08:39:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-11-10 15:06:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-29 10:43:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-07-22 09:42:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-07-21 10:29:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-07-18 13:21:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-07-18 13:20:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-07-18 13:17:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-06-30 14:13:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-20 10:30:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-02 11:15:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-05-02 11:10:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-25 15:20:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-25 08:29:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-21 14:52:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-18 14:47:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-18 14:42:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-18 14:38:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-03-31 14:44:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-03-31 14:43:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-03-22 11:27:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-03-22 11:23:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-02-17 11:04:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-02-15 09:24:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-02-15 09:23:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-02-09 10:17:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-02-05 15:17:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-02-05 15:15:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-11-27 10:35:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-11-05 12:00:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-07-08 12:21:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-07-06 08:43:49
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-06-11 08:18:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-06-11 08:17:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-06-11 08:01:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-29 12:50:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-26 13:55:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-08 08:30:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-12 13:16:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-01-19 10:44:43
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2014-08-05 09:36:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-01 10:43:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-07-21 12:24:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-07-21 12:03:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-03 11:47:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-05-23 11:32:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-05-22 10:11:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-05-21 09:42:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-05-05 15:10:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-30 10:00:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-30 08:52:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-13 11:19:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-02-06 10:11:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-10 12:22:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-08 12:05:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-08 12:03:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-08 11:20:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-08 11:12:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-31 12:36:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-18 12:37:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-18 12:08:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-16 13:22:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-06 10:40:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-05 12:15:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-28 08:34:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-21 09:01:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-21 09:00:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-15 11:40:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-14 09:00:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-11 11:32:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-11 11:31:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-07 08:24:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-09-16 14:35:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-09 11:03:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-07 13:18:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-05 08:10:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-02 14:08:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-25 08:42:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-24 13:14:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-10 10:31:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-04 11:18:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-04 10:16:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-03 11:53:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-02 15:04:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-27 13:31:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-27 13:29:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-20 08:14:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-20 08:14:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-06-19 08:14:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-15 08:41:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-07 08:37:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-02 11:39:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-04-24 13:05:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-04-23 08:37:02
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-04-23 08:27:55
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-04-11 08:01:14
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-03-28 08:51:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-26 08:18:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-08 10:29:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-08 09:46:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-02-28 08:52:36
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-02-28 08:49:54
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-02-22 08:20:18
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-02-08 08:31:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-24 12:09:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-14 08:59:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-09 14:36:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-04 09:13:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-04 09:12:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-19 14:07:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-07 08:52:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-06 11:22:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-05 13:56:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-23 09:04:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-23 09:04:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-21 14:22:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-21 09:01:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-08 08:51:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-07 10:27:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-07 10:26:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-26 10:47:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-26 10:43:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-24 14:57:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-12 13:21:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-09 10:39:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-04 13:59:41
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-09-14 08:17:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-24 11:46:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-06 12:51:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-06 12:49:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-26 13:18:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-26 13:18:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-23 12:16:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-12 12:24:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-11 12:37:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-03 14:22:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-28 12:16:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-24 12:17:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-17 10:32:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-17 08:41:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-14 13:11:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-27 10:35:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 12:28:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 12:26:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 12:24:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 12:18:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 12:17:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 12:16:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-08 13:59:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-08 12:46:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-07 14:51:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-01-20 12:21:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-12-29 11:42:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-12-20 11:40:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-12-20 10:02:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-12-08 10:56:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-18 12:30:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-10 14:49:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-04 11:57:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-31 12:19:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-18 14:45:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 11:26:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-03 13:43:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-03 13:00:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-30 15:27:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-27 08:21:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-15 09:22:09
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-09-12 08:11:44
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-09-09 08:25:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-09-05 08:28:32
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-09-02 15:22:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-30 11:48:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-12 12:43:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-09 15:30:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-05 09:06:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-05 09:03:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-04 13:11:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-04 13:00:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-28 11:08:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-21 15:32:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-19 14:00:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-18 11:09:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-07 14:09:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-07 14:08:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-07 14:04:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-07 12:34:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-29 10:42:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-29 10:41:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-29 10:37:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-29 10:28:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-20 09:14:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-20 09:13:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-17 12:36:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-15 11:45:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-15 11:44:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-15 11:34:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-27 12:06:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-23 15:00:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-29 09:11:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-14 12:57:17
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-04-04 14:40:12
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2011-03-15 09:08:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-01-26 10:07:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-01-10 09:09:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-12-27 15:05:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-12-06 11:58:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-11-23 12:25:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-11-05 15:06:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-10-25 14:48:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-10-25 14:39:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-10-21 14:52:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-10-07 15:03:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-08-23 11:34:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-08-10 13:31:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-07-12 09:07:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-28 11:26:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-24 15:15:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-10 11:27:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-05-14 13:03:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-05-04 13:17:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-30 15:17:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-08 13:00:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-04-08 10:46:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-03-23 14:47:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-03-17 14:09:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-03-02 10:40:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-02-09 11:21:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-01-11 12:38:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-01-11 12:36:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-12-21 13:51:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-12-21 08:10:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-12-16 11:49:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-12-08 15:16:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-11-30 12:23:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-11-30 12:00:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-11-30 08:20:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-11-27 13:40:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-11-10 10:35:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-11-10 10:20:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-11-09 11:28:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-11-09 11:09:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-11-05 14:59:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-10-29 11:02:41
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-10-26 12:03:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-10-21 10:06:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-10-14 15:15:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-10-09 11:15:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-09-29 14:39:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-09-14 14:46:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-09-11 10:43:46
CZYŻ LUCYNA
 Edycja
2009-09-07 10:08:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-24 11:26:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-21 10:09:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-21 10:08:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-07-24 12:56:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-07-16 09:48:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-07-02 13:59:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-29 09:27:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-29 09:25:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-29 09:24:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-29 09:23:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-25 13:00:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-25 12:58:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-22 13:27:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-21 10:18:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-21 10:06:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-21 10:05:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-11 08:22:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-17 10:41:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 11:33:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-25 11:32:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-24 15:58:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-24 15:35:09
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-24 15:33:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-24 14:49:52
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-02 15:04:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-13 14:08:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-13 14:02:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-29 11:33:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-29 11:33:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-29 11:32:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-29 11:31:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-29 11:28:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-29 11:28:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-29 11:27:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-29 10:56:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-18 13:21:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-18 13:20:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-05 09:54:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-20 12:58:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-20 12:57:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-11-20 12:56:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-10-21 10:41:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-10-21 10:31:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-09-03 09:59:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-09 15:18:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-01 12:45:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-05-27 14:20:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-05-16 14:04:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-05-16 14:04:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-04-14 12:18:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-04-14 11:12:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-04-14 11:12:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-03-14 12:53:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-03-14 12:46:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-03-14 10:09:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-03-14 10:00:19
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-03-14 09:59:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-03-14 09:58:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-03-14 09:56:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-02-29 11:54:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-02-21 10:22:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-02-18 10:34:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-02-01 13:12:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-02-01 13:10:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-02-01 13:09:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-02-01 13:08:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-02-01 13:05:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-30 15:23:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-30 15:22:19
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-30 15:19:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-30 15:14:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-30 15:05:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-30 15:03:41
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-30 15:01:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-30 15:00:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-30 14:58:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-29 10:32:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-29 10:28:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-16 09:31:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-10 11:52:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-10 11:52:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-02 10:27:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-02 09:26:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-22 11:03:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-19 09:11:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-19 09:10:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-19 09:06:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-19 09:05:09
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-17 12:57:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-13 13:21:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-12 11:04:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-11 15:42:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-06 14:27:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-06 14:23:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-23 15:48:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-23 15:47:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-09 12:17:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-09 12:16:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-09 12:15:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-11 12:57:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-11 12:56:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-02 12:56:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-02 12:55:21
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-27 14:29:09
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-27 12:47:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-27 12:47:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-27 12:46:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-27 12:45:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-27 12:44:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-27 12:44:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-17 13:01:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-30 13:49:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-30 13:45:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-11 15:15:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-02 13:08:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-02 12:57:41
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-20 11:15:18
CZYŻ LUCYNA
 Edycja
2007-06-20 11:11:04
CZYŻ LUCYNA
 Edycja
2007-06-20 11:10:02
CZYŻ LUCYNA
 Edycja
2007-05-25 09:56:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-27 11:35:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-27 11:34:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 13:14:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 13:13:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 13:12:41
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 13:12:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 13:11:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-13 07:55:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-13 07:52:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-03-05 15:44:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-03-05 15:44:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-22 08:01:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-22 07:59:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-22 07:58:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-22 07:53:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-22 07:52:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-22 07:52:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-22 07:46:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-01 09:41:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-01 09:40:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-18 13:05:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-18 13:02:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-17 14:23:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-17 10:40:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-17 09:55:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-17 09:51:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-17 09:51:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-16 12:20:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-16 10:31:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-16 10:30:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-16 09:38:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-16 09:17:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 12:26:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 12:21:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 12:20:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 12:18:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 12:15:09
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:52:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:48:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:45:52
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:42:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:30:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:29:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:25:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:23:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:22:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:22:19
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:21:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:21:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:07:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:06:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:05:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:04:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:04:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:02:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 11:01:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 10:58:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 10:58:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 10:57:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 10:56:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 10:56:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 10:55:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 10:53:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 10:52:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 10:49:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 10:47:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 10:32:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 10:31:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-09 07:45:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-09 07:44:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-09 07:43:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-09 07:40:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:51:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:47:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:44:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:42:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:42:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:40:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:40:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:39:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:39:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:35:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:31:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:29:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:25:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 16:19:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-08 11:29:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-04 15:00:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-04 10:01:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-20 11:50:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-20 11:50:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-04 12:58:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-11-14 12:10:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-11-14 12:08:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-11-14 08:03:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-11-14 08:01:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-11-10 12:30:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-11-10 12:29:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-10-26 12:14:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-10-20 09:29:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-10-12 15:52:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-10-02 10:50:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-10-02 10:35:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-09-13 11:36:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-09-13 11:35:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-09-13 10:45:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-31 14:04:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-18 10:14:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-18 10:13:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 15:22:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 15:21:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 15:20:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 15:19:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 15:19:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 15:18:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 15:18:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 15:16:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 14:46:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 14:10:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-07-07 10:07:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-07-07 10:04:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-19 13:10:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-19 13:05:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-19 13:04:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-19 10:44:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-16 14:09:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-16 14:06:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-16 14:05:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-16 14:04:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-16 13:59:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-16 13:55:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-05-30 12:26:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-05-30 11:59:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-05-30 11:59:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-05-30 11:59:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-05-30 11:54:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-28 15:35:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-19 10:54:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-19 10:49:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-18 08:51:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-18 08:49:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-03 13:35:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-08 14:24:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-08 13:47:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-08 13:46:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-08 13:45:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-08 13:45:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-08 13:44:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-08 13:43:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-07 13:55:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-07 13:54:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-07 13:53:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-06 13:00:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-01-27 09:05:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-01-27 09:04:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-01-26 11:49:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-01-10 10:28:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-20 07:50:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-20 07:47:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-20 07:47:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-20 07:40:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-20 07:38:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-20 07:38:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-19 14:40:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-19 10:19:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-19 10:02:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-05 16:09:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-05 16:09:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-05 16:06:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-05 16:04:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-05 16:03:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-05 15:50:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-05 15:49:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-05 15:48:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-05 15:45:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-05 15:45:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-05 15:44:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-01 10:46:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 13:15:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 13:12:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 13:11:09
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 13:10:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 13:05:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 13:03:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 13:03:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 13:02:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 13:02:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 13:01:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 10:56:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 10:54:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 10:54:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 10:53:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 10:52:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 10:43:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 08:42:41
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 08:41:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 08:40:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-23 12:59:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-23 12:13:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-22 12:57:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-22 10:12:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-22 09:09:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-21 16:34:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-21 16:32:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-21 16:30:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-21 16:28:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-21 16:26:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-21 13:21:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-10-28 14:02:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-10-28 14:01:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-10-28 13:52:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-10-28 13:39:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-10-28 13:31:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-10-28 13:18:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-10-28 13:18:42
GDULA TOMASZ
 Edycja