Wersja dokumentu z dnia 2018-05-09 08:28:47

Plany obowiązujące - alfabetyczna lista planów
Dział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami obowiązującymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami obowiązującymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |  
E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Ż  |


OBOWIĄZUJĄCE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B

 1.  
  C-D


 2.  
  G-H

 3.  
  K-Ł 4.  
  M-N 5.  
  O-P
 6.  
  R-S 7.  
  T-U 8.  
  W-Ż 9.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne