Wersja dokumentu z dnia 2016-04-25 15:20:25

Plany obowiązujące
Dział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów w Krakowie.


Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami obowiązującymiaktywna mapa z planami obowiązującymiOBOWIĄZUJĄCE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne