Wersja dokumentu z dnia 2016-04-25 08:29:34

Plany obowiązujące
Dział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów w Krakowie.


Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami obowiązującymiaktywna mapa z planami obowiązującymiLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)Lista planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieOBOWIĄZUJĄCE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne