Wersja dokumentu z dnia 2015-07-08 12:21:48

Plany obowiązujące i uchwaloneDział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów w Krakowie.


Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami obowiązującymiMapa z planami obowiązującymi


 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU:PLANY UCHWALONE, OCZEKUJĄCE NA WEJŚCIE W ŻYCIE:

  1. ...


strona bipPowrót do strony Planowanie Przestrzenne