Wersja dokumentu z dnia 2013-04-11 08:01:14

Plany obowiązujące i uchwaloneDział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów w Krakowie oraz planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życie.

 

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnych map z planami obowiązującymi Mapa z planami obowiązującymi lub uchwalonymi Mapa z planami uchwalonymi

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU:


PLANY UCHWALONE, OCZEKUJĄCE NA WEJŚCIE W ŻYCIE:


Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury | ePUAP | Portal Inwestora