Wersja dokumentu z dnia 2010-05-04 14:27:23

Aktualności z zakresu planowania przestrzennego
 1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 23 czerwca 2010 r.

 2. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 maja do 1 czerwca 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 15 czerwca 2010 r.

 3. Od dnia 1 maja 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kościelniki".

 4. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Oficerskie". Termin składania wniosków do dnia do 31 maja 2010 r.

 5. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice" - Zarządzenie Nr 934/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010 r.

 6. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza" dotyczących wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu - Zarządzenie Nr 925/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2010 r.

 7. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 kwietnia do 26 maja 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 10 czerwca 2010 r.

 8. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich". Termin składania wniosków do dnia do 26 maja 2010 r.

 9. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 2 czerwca 2010 r.

 10. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 2 czerwca 2010 r.

 11. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód" - Zarządzenie Nr 794/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2010 r.

 12. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów" - Zarządzenie Nr 793/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2010 r.

 13. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadowicka - Tischnera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbyło się w dniach od 30 marca do 28 kwietnia 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 12 maja 2010 r.


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU -
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2005-04-01
Data publikacji:
2005-04-01
Data aktualizacji:
2020-09-16