Wersja dokumentu z dnia 2010-04-27 10:59:17

Aktualności z zakresu planowania przestrzennego
  1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 kwietnia do 26 maja 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 10 czerwca 2010 r.

  2. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2010 r.

  3. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2010 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 maja do 1 czerwca 2010 r.

  4. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich". Termin składania wniosków do dniu do 26 maja 2010 r.

  5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 2 czerwca 2010 r.

  6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 2 czerwca 2010 r.

  7. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód" - Zarządzenie Nr 794/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2010 r.

  8. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów" - Zarządzenie Nr 793/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2010 r.

  9. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadowicka - Tischnera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 marca do 28 kwietnia 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 12 maja 2010 r.

  10. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbyło się w dniach od 16 marca do 14 kwietnia 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 28 kwietnia 2010 r.


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury