Wersja dokumentu z dnia 2010-04-14 14:12:01

Aktualności z zakresu planowania przestrzennego
 1. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód" - Zarządzenie Nr 794/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2010 r.

 2. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów" - Zarządzenie Nr 793/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2010 r.

 3. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r.

 4. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r.

 5. Od dnia 8 kwietnia 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika".

 6. W dniu 31 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa:
  - odroczyła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski",
  - odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy - Małe Błonia".

 7. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadowicka - Tischnera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 marca do 28 kwietnia 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 12 maja 2010 r.

 8. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda" - Zarządzenie Nr 656/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2010 r.

 9. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Wschód" - Zarządzenie Nr 643/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2010 r.

 10. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 marca do 14 kwietnia 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 28 kwietnia 2010 r.


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury