Wersja dokumentu z dnia 2010-03-05 14:56:47

Aktualności z zakresu planowania przestrzennego
 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 marca do 14 kwietnia 2010 r.

 2. W dniu 3 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa:
  - podjęła uchwałę Nr XCIII/1256/10 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
  - podjęła uchwałę Nr XCIII/1257/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Oficerskie",
  - podjęła uchwałę Nr XCIII/1258/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka Wschód",
  - podjęła uchwałę Nr XCIII/1259/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogilska - Chałupnika",
  - podjęła uchwałę Nr XCIII/1260/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska",
  - podjęła uchwałę Nr XCIII/1263/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich",
  - podjęła uchwałę Nr XCIII/1255/10 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Pas Startowy",
  - podjęła uchwałę Nr XCIII/1261/10 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru położonego przy ul. Borsuczej oznaczonego symbolem ZP 101,
  - podjęła uchwałę Nr XCIII/1262/10 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zabytkowego zespołu Kazimierza ograniczonej ulicami Świętego Wawrzyńca, Starowiślną, Podgórską i Gazową,
  - odroczyła głosowanie nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła".

 3. Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera" - Zarządzenie Nr 384/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2010 r.

 4. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 lutego do 24 marca 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 7 kwietnia 2010 r.

 5. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 lutego do 24 marca 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu do dnia 7 kwietnia 2010 r.

 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lutego do 9 marca 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 23 marca 2010 r.

 7. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lutego do 9 marca 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 23 marca 2010 r.

 8. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (odbyło się w dniach od 26 stycznia do 23 lutego 2010 r.). Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 9 marca 2010 r.

 9. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Wschód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (odbyło się w dniach od 26 stycznia do 23 lutego 2010 r.). Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 9 marca 2010 r.


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury