Wersja dokumentu z dnia 2010-02-04 10:07:07

Aktualności z zakresu planowania przestrzennego
 1. W dniu 3 lutego 2010 r. Rada Miasta Krakowa:
  - podjęła uchwałę Nr XCI/1218/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika",
  - odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła".

 2. Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Północ" - Zarządzenie Nr 209/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r.

 3. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lutego do 9 marca 2010 r.

 4. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lutego do 9 marca 2010 r.

 5. Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - rondo Ofiar Katynia" - Zarządzenie Nr 198/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r.

 6. Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Modrzewiowa" - Zarządzenie Nr 152/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2010 r.

 7. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska - Krzywda" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 stycznia do 23 lutego 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 9 marca 2010 r.

 8. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Wschód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 stycznia do 23 lutego 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 9 marca 2010 r.

 9. Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko" - Zarządzenie Nr 125/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.

 10. W dniu 13 stycznia 2010 r. Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika".

 11. Od dnia 11 stycznia 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Przegorzały".

 12. Od dnia 11 stycznia 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Witkowice".

 13. Od dnia 11 stycznia 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróżenice".

 14. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Tetmajera". Termin składania wniosków do dnia 9 lutego 2010 r.


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU -
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2005-04-01
Data publikacji:
2005-04-01
Data aktualizacji:
2020-09-16
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-09-16 09:01:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-09-14 10:22:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-09-09 15:20:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-09-01 15:20:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-08-27 11:02:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-08-24 11:17:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-08-03 10:13:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-29 08:19:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-28 09:23:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-07-27 10:42:46
TOMASZ GDULA
 Edycja