Wersja dokumentu z dnia 2010-01-06 12:58:25

Aktualności z zakresu planowania przestrzennego


 

Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

   1. Rozpatrzenie uwag do sporządzanej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach - Zarządzenie Nr 2979/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r.

  2. Od dnia 20 grudnia 2009 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chełm - Zakamycze II".

  3. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia". Termin składania wniosków do dnia 12 stycznia 2010 r.

  4. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Północ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 listopada do 30 grudnia 2009 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu do dnia 13 stycznia 2010 r.

  5. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 listopada 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Sarnie Uroczysko". Termin składania wniosków do dnia 5 stycznia 2010 r.

  6. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 listopada 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Modrzewiowa". Termin składania wniosków do dnia 5 stycznia 2010 r.


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2005-04-01
Data publikacji:
2005-04-01
Data aktualizacji:
2020-07-02