Wersja dokumentu z dnia 2009-09-04 12:48:41

Aktualności z zakresu planowania przestrzennego

Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

 

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Prądnika" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 września do 13 października 2009 r.

 2. Rozpatrzenie wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - Zarządzenie Nr 1885/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r.

 3. Ogłoszenie o konkursie studialnym "ul. Kopernika" na opracowanie koncepcji urbanistycznej obszaru Śródmieścia Krakowa zawartego w granicach ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, ulic: Grzegórzeckiej, Wielopole i Westerplatte.

 4. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września do 26 października 2009 r.

 5. W dniu 26 sierpnia 2009 r. Rada Miasta Krakowa:

  - odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe",

  - odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór".

 6. Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Wolski" - Zarządzenie Nr 1840/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2009 r.

 7. Od dnia 23 sierpnia 2009 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Węzeł Sidzina" uchwalony w dniu 1 lipca 2009 r. uchwałą Nr LXXVIII/995/09 Rady Miasta Krakowa - tym samym, przestała obowiązywać "Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dla obszaru przy ul. Podgórki Tynieckie".

 8. Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudół Dominikański", w tym uwag i wniosków zgłoszonych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu - Zarządzenie Nr 1750/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 sierpnia 2009 r.

 9. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy - Małe Błonia" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2009 r. Termin składania uwag do dnia 24 września 2009 r.

 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2009 r. Termin składania uwag do dnia 21 września 2009 r.

 11. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Południe" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (odbyło się w dniach od 31 lipca do 28 sierpnia 2009 r.) Termin składania uwag do dnia 11 września 2009 r.

 


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU -
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2005-04-01
Data publikacji:
2005-04-01
Data aktualizacji:
2020-09-16