Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wyciąże – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 1959/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2009 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wyciąże":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 1375/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wyciąże":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniesionych uwag


 3. Zarządzenie Nr 558/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wyciąże":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków


strona bipPowrót do strony głównej planu