Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wyciąże – Uchwały

   1. Uchwała Nr LXXXII/1075/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wyciąże":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr CXV/1206/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wyciąże" oraz odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wyciąże:


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny nr 1 do uchwały z granicami planu (ok. 2 MB)

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)


strona bipPowrót do strony głównej planu