Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Salezjańska - Zakrzówek – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 1539/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Salezjańska - Zakrzówek":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 2. Zarządzenie Nr 1541/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wycofania ze spraw sesyjnych Rady Miasta Krakowa zgłoszonego projektu uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Zakrzówka i obszaru "Salezjańska - Zakrzówek" – wg druku nr 1709:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 3. Zarządzenie Nr 383/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Zakrzówka oraz obszaru "Salezjańska - Zakrzówek":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 4. Zarządzenie Nr 3129/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Zakrzówka oraz obszaru "Salezjańska - Zakrzówek":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 5. Zarządzenie Nr 2456/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Salezjańska - Zakrzówek":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 6. Zarządzenie Nr 2670/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Salezjańska - Zakrzówek":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu