Wersja dokumentu z dnia 2019-06-13 08:43:07

Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru SALEZJAŃSKA - ZAKRZÓWEK

Logo
 

Powierzchnia planu - 70,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad planem prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 25 czerwca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę CX/1686/14 w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SALEZJAŃSKA - ZAKRZÓWEK".

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje obszar położony w zasięgu strefy miejskiej, w przeważającej części już zainwestowany zespołami zabudowy mieszkaniowej, wymagający uporządkowania i doposażenia w usługi o charakterze lokalnym. Obszar ten wymaga wprowadzenia regulacji koordynujących zagospodarowanie, ponieważ spontaniczna jego zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, doprowadzić może do chaosu, a także do obniżenia wartości przestrzeni. W obszarze tym istnieją rezerwy dla zabudowy mieszkaniowej, dlatego też celem szczególnym winna być dbałość o ich ekonomiczne i prawidłowe zagospodarowanie. Bezpośrednie powiązanie obszaru planu z atrakcyjnym krajobrazowo terenem Zakrzówka, a ponadto położenie w granicach otuliny Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz częściowo w systemie zieleni i parków rzecznych wymaga spójnego połączenia ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz istniejącego i przyszłego zagospodarowania tego obszaru".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-22 12:47:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-27 13:11:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-08-27 09:40:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-13 08:43:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-16 14:05:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 14:24:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 12:57:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-23 14:55:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 08:17:51
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-07-26 09:26:47
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-07-20 11:26:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-21 12:17:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-21 10:09:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-24 10:29:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-24 10:29:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-26 13:30:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-09 11:36:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-09 10:43:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-09 09:37:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-02-20 11:19:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-02-20 10:50:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-14 10:50:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-27 12:22:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-23 12:10:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-23 11:24:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 11:22:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 11:22:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-13 15:11:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-12 14:39:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 15:09:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-21 14:01:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-11-18 13:53:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-10-22 10:24:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-10-06 14:08:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-05-28 12:40:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-08-12 13:25:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-12 13:24:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-06-25 10:21:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-07 14:19:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-07 14:13:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-07 13:23:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-02-04 14:35:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-21 13:53:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-09 13:24:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-26 14:49:52
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-11-26 14:48:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-14 13:48:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-12 10:13:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-27 12:09:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-27 12:08:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 11:47:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-31 10:29:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-31 10:28:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-31 10:26:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-31 10:26:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-31 10:18:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-31 10:17:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-31 10:16:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-31 10:16:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-11 14:01:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-08 08:11:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-10-13 11:45:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-10-13 11:44:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-10-13 10:36:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-10-06 10:10:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-09-18 12:48:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-09-18 12:44:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-09-01 14:33:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-09-01 11:24:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-09-01 11:22:19
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-09-01 11:12:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-09-01 11:08:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-31 11:21:59
GDULA TOMASZ
 Edycja