Wersja dokumentu z dnia 2019-03-26 08:18:38
Obowiązujący plan OPATKOWICE - WSCHÓD Logo
 

UWAGA:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 lutego 2007 r.
(sygn. akt II SA/Kr 1161/06) w sprawie skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Opatkowice - Wschód":
I. stwierdził nieważność § 23; § 4 pkt 1 lit. c tiret 8, § 5 ust. 2 pkt 2 lit. c tiret 1, § 6 ust. 1 pkt 1 lit. d  w części odnoszącej się do terenów otwartych oznaczonych symbolami 47 ZO, 48 ZO, 49 ZO; § 27 ust. 2, § 28 ust. 2  w części obejmującej słowa "nie mniej niż" oraz rysunku planu dotyczącego terenów oznaczonych symbolami 47 ZO, 48 ZO, 49 ZO zaskarżonej uchwały.
II. określił, że uchwała Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r., w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie może być wykonywana.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 30 kwietnia 2007 r.

 

Powierzchnia planu - 85 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPATKOWICE - WSCHÓD" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 407, poz. 2562 z dnia 14 lipca 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2006 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- zaktualizowany na dzień 30 kwietnia 2007 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 1 marca 2006 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gazownictwo, energetyka, teletechnika
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 1 marca 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 407, poz. 2562 z dnia 14 lipca 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

Położone w południowej części Krakowa, przy granicy z gminą Mogilany tereny osiedla Opatkowice, objęte oddzielnymi planami zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: Opatkowice - Wschód, Opatkowice - Zachód; charakteryzują się uwarunkowaniami, wynikającymi z ich tradycyjnych funkcji - rolniczych osiedli podmiejskich, położonych w obszarze aglomeracji krakowskiej. Przekształcają się stopniowo w podmiejskie osiedla mieszkaniowe.
Obszar osiedla, już dawno został rozdzielony trasą "Zakopianki" (planowanej "S-7"), powodującą coraz większą izolację i podział osiedla na część wschodnią i zachodnią, ale równocześnie dającą nowe możliwości rozwoju terenów w jej sąsiedztwie.
Dotychczas, rozwój ten odbywał się żywiołowo, w sposób nie odpowiadający charakterowi otoczenia wielkiego miasta. Uregulowanie zasad tego rozwoju było jednym z istotnych celów sporządzenia i uchwalenia planów miejscowych obu części osiedla, tak aby zabudowa wzdłuż trasy "S-7", sprzyjając rozwojowi usług komercyjnych nie ograniczyła utrzymania i ochrony znajdujących się tu terenów o znaczących wartościach przyrodniczych i krajobrazowych.
Realizując takie zasady zagospodarowania, plan obszaru Opatowice - Wschód, o powierzchni obszaru objętego planem ok. 83 ha, zapewnia warunki rozwoju funkcji usługowych - w sąsiedztwie trasy "S-7", funkcji mieszkaniowych - w rejonach południowych i ochronę wartościowych przyrodniczo terenów wschodnich, umożliwiając ich rekreacyjno-sportowe wykorzystanie.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-04 15:11:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-19 15:19:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 11:28:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-02 14:56:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-26 08:18:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 14:16:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-11 11:16:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-07-31 10:41:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 14:39:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-07 13:48:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-22 08:18:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-17 10:11:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-10 08:20:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-22 11:30:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-19 12:37:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-06-28 08:12:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-29 11:05:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-26 11:02:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-13 11:59:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-13 14:44:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-13 14:43:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-22 14:50:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-17 08:31:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-07 10:30:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-12 11:58:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-26 11:49:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-06 13:53:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-17 13:42:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 11:25:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 11:24:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-28 09:10:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-14 14:45:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-14 14:44:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-19 13:33:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-12 12:18:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-22 14:25:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-07 08:58:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-29 14:37:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-22 14:57:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-22 14:08:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-30 14:23:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-11 11:23:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-11 11:22:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-24 12:22:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-08-27 14:56:19
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-27 14:54:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-13 12:09:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-11 15:09:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 12:59:39
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 12:38:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 12:36:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 10:56:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 10:23:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-21 08:19:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-21 08:18:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-21 08:18:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-21 08:17:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-21 08:14:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-16 14:31:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-26 14:32:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-26 14:22:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-26 12:58:41
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-26 12:57:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-08 11:30:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-04 13:47:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-09 14:35:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-05-14 13:11:14
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-03-10 13:13:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-02-04 14:29:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-09 12:21:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-19 12:48:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-17 12:06:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-17 12:02:19
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-17 11:59:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-17 11:57:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-17 12:51:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-12 13:31:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-25 14:07:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-25 14:06:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-21 12:06:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 12:43:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 12:41:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-16 15:21:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 14:39:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 14:38:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-10 13:32:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-05 09:34:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-05 09:34:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-05 09:33:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-05 09:32:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-05 09:32:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-21 14:28:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-21 13:45:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-21 13:45:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-21 13:44:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-21 13:42:54
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-21 13:41:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-21 13:39:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-21 13:37:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-21 13:35:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-12-21 13:31:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-11-07 11:49:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-29 14:55:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 15:15:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 15:13:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 15:08:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 15:05:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-17 14:53:31
GDULA TOMASZ
 Edycja