Wersja dokumentu z dnia 2011-10-14 10:22:59

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

 

Prof. Jacek Majchrowski - prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. W poprzedniej kadencji zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu, obecnie - sędzia Trybunału Stanu.


Jacek Majchrowski urodził się 13 stycznia 1947 r. w Sosnowcu. Swoje życie związał z Krakowem, a pracę - z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1970 roku ukończył studia. W 1974 zdobył tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji, w 1978 roku habilitował się, a w 1988 roku, jako jeden z najmłodszych w historii UJ, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. Od roku 1987 do 1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji.


Jako Wojewoda Krakowski w latach 1996-1997 przyczynił się m.in. do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie i do podpisania wstępnej umowy o budowie Centrum Koncertowo-Kongresowego. Uratował przed likwidacją Teatr Stu. Doprowadził ponadto do przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich pochowanych na krakowskich Plantach, w pobliżu Barbakanu, na Cmentarz Rakowicki. Zakończył w ten sposób ostry konflikt w mieście, przybierający niejednokrotnie formę publicznych demonstracji.


Od 1999 roku należy do SLD, na czas trwania kadencji prezydenckiej zawiesił swe członkostwo. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz wielu naukowych towarzystw zagranicznych, między innymi elitarnego Associazione degli Storici Europei.

 

 

Od marca 2011 roku wiceprezes Związku Miast Polskich, z ramienia którego został współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.


Zastępca Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Bordeaux.

Profesor Jacek Majchrowski jest autorem wielu opracowań naukowych oraz 14 książek historycznych, przede wszystkim dotyczących II Rzeczypospolitej. Ostatnia jego książka to wydana właśnie przez Księgarnię Akademicką "Pierwsza Kompania Kadrowa - portret oddziału".

Żonaty, dwóch synów, wnuk.

 

 


 

Tryb wyboru Prezydenta:

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. (Dz. U. Nr 113 poz. 984 z późn. zm.) Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.


Przedmiot działalności i kompetencje Prezydenta:

Ustawowo Prezydentowi przynależy władza wykonawcza, wykonuje on uchwały Rady Miasta Krakowa i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa,
  • określanie sposobu wykonywania podjętych uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • opracowywanie planu operacyjnej ochrony przed powodzią,

Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Prezydent może powierzyć prowadzenie - w swoim imieniu - określonych spraw Miasta Zastępcom oraz Sekretarzowi Miasta. Szczegółowy zakres zadań Prezydenta określają następujące akty prawa:

Prezydent Miasta Krakowa przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, w godz. od 15.30 do 17.00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa.

Prezydent przyjmuje skargi,wnioski i petycje mieszkańców w ramach spotkań z mieszkańcami.

Organizację spotkań prowadzi referat ds. Spotkań z Mieszkańcami w Kancelarii Prezydenta,

Plac Wszystkich Świętych 3-4, I piętro,pok. 139 a-b, tel. 12 616 13 64, 12 616 1382


Pl. Wszystkich Świętych 3-4
Sekretariat pok. nr 106
tel. 12-616-13-98
fax 12-616-13-15

Asystent: tel. 12-616-13-97

e-mail: prezydent@um.krakow.pl

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-17 12:02:10
IZABELA HAUPT
 Edycja
2020-07-02 12:19:27
IZABELA HAUPT
 Edycja
2020-05-15 12:19:01
IZABELA HAUPT
 Edycja
2020-01-28 13:53:32
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-09-02 10:41:15
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2019-08-26 09:27:42
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-08-26 09:23:23
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-08-26 09:20:00
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-06-06 16:34:31
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2019-04-08 10:58:57
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-03-06 12:50:35
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-03-06 09:40:32
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-01-07 11:23:54
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-11-22 09:20:12
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-10-25 09:37:52
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-10-11 13:48:50
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-03-05 08:15:20
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-02-06 12:47:07
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2018-01-31 08:37:50
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-10-30 10:56:05
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-09-26 09:36:33
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-03-27 10:53:51
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2016-12-30 11:13:13
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-10-04 08:32:18
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-10-04 08:22:40
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-08-10 08:00:55
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-08-04 11:15:17
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-05-19 13:09:04
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-04-12 08:34:32
IZABELA HAUPT
 Edycja
2015-12-11 10:52:28
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2015-11-19 11:34:14
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2015-10-23 15:31:47
IZABELA HAUPT
 Edycja
2015-02-11 12:38:19
KINGA STOSZEK
 Edycja
2015-02-11 12:37:48
KINGA STOSZEK
 Edycja
2015-02-09 14:31:21
KINGA STOSZEK
 Edycja
2014-12-03 09:04:20
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-12-03 08:59:57
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-12-03 08:50:06
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-12-03 08:36:42
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-12-02 15:29:39
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-10-30 15:34:23
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-10-17 15:23:13
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-10-17 15:22:48
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-10-17 15:21:49
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-10-17 15:20:19
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-09-04 11:17:12
KINGA STOSZEK
 Edycja
2013-09-03 15:33:53
KINGA STOSZEK
 Edycja
2013-08-21 15:52:26
JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
 Edycja
2013-07-10 14:05:32
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-07-10 14:01:31
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-06-24 08:54:14
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-06-24 08:53:42
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-06-24 08:36:42
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-06-24 08:35:30
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-06-12 08:31:55
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-06-12 08:31:01
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-06-12 08:29:19
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-05-15 10:30:26
IZABELA HAUPT
 Edycja
2012-12-12 13:49:01
IZABELA HAUPT
 Edycja
2012-11-20 10:09:03
IZABELA HAUPT
 Edycja
2012-09-12 12:10:03
IZABELA HAUPT
 Edycja
2012-09-07 08:12:06
IZABELA HAUPT
 Edycja
2012-01-30 12:28:48
KINGA STOSZEK
 Edycja
2011-12-27 10:13:47
OLGA SOLARZ
 Edycja
2011-12-27 10:12:06
OLGA SOLARZ
 Edycja
2011-12-27 10:11:30
OLGA SOLARZ
 Edycja
2011-11-21 15:02:15
ANNA WAŚKOWSKA
 Edycja
2011-10-24 08:34:15
OLGA SOLARZ
 Edycja
2011-10-21 13:56:31
OLGA SOLARZ
 Edycja
2011-10-14 10:25:53
ANNA WAŚKOWSKA
 Edycja
2011-10-14 10:23:45
ANNA WAŚKOWSKA
 Edycja
2011-10-14 10:22:59
ANNA WAŚKOWSKA
 Edycja
2011-07-20 13:28:37
ANNA WAŚKOWSKA
 Edycja
2011-07-20 13:28:18
ANNA WAŚKOWSKA
 Edycja
2011-07-20 13:25:23
ANNA WAŚKOWSKA
 Edycja
2011-07-20 13:24:37
ANNA WAŚKOWSKA
 Edycja
2011-07-20 13:23:52
ANNA WAŚKOWSKA
 Edycja
2011-07-20 13:22:59
ANNA WAŚKOWSKA
 Edycja
2010-12-22 14:11:38
PAWEŁ KRAWCZYK
 Edycja
2010-12-22 14:08:43
PAWEŁ KRAWCZYK
 Edycja
2010-04-08 13:00:27
PAWEŁ KRAWCZYK
 Edycja
2009-08-31 15:08:55
KRAWCZYK PAWEŁ
 Edycja
2009-08-31 15:08:44
KRAWCZYK PAWEŁ
 Edycja
2009-02-19 08:11:58
KRAWCZYK PAWEŁ
 Edycja
2008-06-19 16:13:21
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2008-06-19 16:12:55
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2008-02-26 16:24:31
KRAWCZYK PAWEŁ
 Edycja
2008-02-25 15:42:56
KRAWCZYK PAWEŁ
 Edycja
2007-05-15 10:24:49
KRAWCZYK PAWEŁ
 Edycja
2007-05-15 10:21:45
KRAWCZYK PAWEŁ
 Edycja
2007-03-14 10:11:05
KRAWCZYK PAWEŁ
 Edycja
2007-02-08 15:57:21
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2007-02-08 15:57:08
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2007-02-07 15:28:29
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-02-07 15:05:57
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-02-01 14:48:39
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-02-01 14:41:03
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-02-01 13:32:05
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2007-01-15 14:38:29
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-12-01 15:07:32
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-06-01 09:01:38
WENDEL IWONA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-06-01 08:59:39
WENDEL IWONA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-03-29 11:11:33
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2005-11-23 15:37:52
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-23 15:37:36
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-23 15:37:17
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-23 15:35:04
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-23 15:34:38
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-23 15:34:15
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-23 15:33:38
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-23 15:32:12
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-23 15:31:31
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja