Wersja dokumentu z dnia 2016-04-12 08:34:32

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski 


Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa od 2002 r., 30 listopada 2014 r. wybrany na czwartą kadencję. Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. Był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu (w latach 2001-2005), do listopada 2011 r. – sędzia Trybunału Stanu.

 

Jacek Majchrowski urodził się 13 stycznia 1947 r. w Sosnowcu. Swoje życie związał z Krakowem, a pracę z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1970 r. ukończył studia. W 1974 r. zdobył tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji, w 1978 r. habilitował się, a w 1988 r., jako jeden z najmłodszych w historii UJ, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. W latach 1987-1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji.

 

Jako wojewoda krakowski w latach 1996-1997 przyczynił się m.in. do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie i do podpisania wstępnej umowy o budowie centrum koncertowo-kongresowego. Uratował przed likwidacją Teatr STU. Doprowadził ponadto do przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich pochowanych na krakowskich Plantach, w pobliżu Barbakanu, na cmentarz Rakowicki. Zakończył w ten sposób ostry konflikt w mieście, przybierający niejednokrotnie formę publicznych demonstracji.

 

Od 1999 r. należy do SLD, na czas trwania kadencji prezydenckiej zawiesił swe członkostwo. Jest także członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz wielu naukowych towarzystw zagranicznych, między innymi elitarnego Associazione degli Storici Europei.

      

Od marca 2011 r. wiceprezes Związku Miast Polskich.

7 grudnia 2015 r. w Paryżu został wybrany współprezydentem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR).

 

Zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

 

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Bordeaux.

 

Honorowy Obywatel Miasta Sosnowca.

 

Kawaler Orderu Legii Honorowej Republiki Francuskiej (od października 2013 r.).

 

Profesor Jacek Majchrowski jest autorem wielu opracowań naukowych oraz licznych książek historycznych, przede wszystkim dotyczących II Rzeczypospolitej, m.in. wydanej przez Księgarnię Akademicką pozycji: "Pierwsza Kompania Kadrowa - portret oddziału".

 

Żonaty, dwóch synów, wnuk, wnuczka.

 


Tryb wyboru Prezydenta:

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. (Dz. U. Nr 113 poz. 984 z późn. zm.) Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.


Przedmiot działalności i kompetencje Prezydenta:

Ustawowo Prezydentowi przynależy władza wykonawcza, wykonuje on uchwały Rady Miasta Krakowa i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa,
  • określanie sposobu wykonywania podjętych uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • opracowywanie planu operacyjnej ochrony przed powodzią,

Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Prezydent może powierzyć prowadzenie - w swoim imieniu - określonych spraw Miasta Zastępcom oraz Sekretarzowi Miasta. Szczegółowy zakres zadań Prezydenta określają następujące akty prawa:

Prezydent Miasta Krakowa przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, w godz. od 15.30 do 17.00.
Organizację spotkań prowadzą Stanowiska ds. Spotkań z Mieszkańcami w Kancelarii Prezydenta,
Plac Wszystkich Świętych 3-4, I piętro, pok. 139 a-b, tel. 12 616 13 64
W sprawach skarg i wniosków przyjmują Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, Sekretarz Miasta Krakowa, Skarbnik Miasta Krakowa, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Sportu, Dyrektor Magistratu wg kompetencji.


pl. Wszystkich Świętych 3-4
Sekretariat pok. nr 106
tel. 12-616-13-98
fax 12-616-13-15

Asystent: tel. 12-616-13-97

 

e-mail: prezydent@um.krakow.pl

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-17 12:02:10
IZABELA HAUPT
 Edycja
2020-07-02 12:19:27
IZABELA HAUPT
 Edycja
2020-05-15 12:19:01
IZABELA HAUPT
 Edycja
2020-01-28 13:53:32
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-09-02 10:41:15
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2019-08-26 09:27:42
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-08-26 09:23:23
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-08-26 09:20:00
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-06-06 16:34:31
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2019-04-08 10:58:57
IZABELA HAUPT
 Edycja