W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (oraz jego nowelizacją z dnia 24 marca br.) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ustanowione zostało czasowe ograniczenie prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów oraz basenów, siłowni, klubów fitness.

 

93                           DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

   93.1                      Działalność związana ze sportem

         93.11 93.11.Z  Działalność obiektów sportowych

         93.12 93.12.Z  Działalność klubów sportowych

         93.13 93.13.Z  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

         93.19 93.19.Z  Pozostała działalność związana ze sportem

93.2                         Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

      93.21 93.21.Z     Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

      93.29 93.29.Z     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna