Karta usługi WS-29 Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie