Karta usługi OR-3 Udostępnianie dokumentacji będącej w zasobach Archiwum Urzędu Miasta Krakowa (za wyjątkiem akt kadrowo-płacowych)

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Udostępnianie dokumentacji za wyjątkiem akt kadrowo-płacowych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie