Karta usługi SP-2 Przyznawanie stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie