Karta usługi ML-26 Mieszkaniowy Bank Zamian

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zamiana mieszkania między lokatorami


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie