Karta usługi NW-1 Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków

Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1


UWAGI:

 

1 Procedura dotyczy wyłącznie zobowiązań spzoz-ów dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków (t. Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. Stefana    Żeromskiego SPZOZ w Krakowie oraz Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie),

 

Wnioskodawcami uprawnionymi do składania wniosków mogą być wyłącznie podmioty, które są wierzycielami ww. podmiotów leczniczych (wykonawcy robót, dostawcy towarów, usług i innych, na podstawie zawartych umów).