Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2020

Realizacja budżetu Miasta Krakowa na dzień:

31.01.2020 [pdf]

29.02.2020 [pdf]

31.03.2020 [pdf]

30.04.2020 [pdf]

31.05.2020 [pdf]

30.06.2020 [pdf]

31.07.2020 [pdf]

31.08.2020 [pdf]

 

Informacja miesięczna o dochodach budżetu Miasta Krakowa na dzień:

31.01.2020 [pdf]

29.02.2020 [pdf]

31.03.2020 [pdf]

30.04.2020 [pdf]

31.05.2020 [pdf]

30.06.2020 [pdf]

31.07.2020 [pdf]

31.08.2020 [pdf]

 

Informacja miesięczna o wydatkach budżetu Miasta Krakowa w układzie działów klasyfikacji budżetowej na dzień:

31.01.2020 [pdf]

29.02.2020 [pdf]

31.03.2020 [pdf]

30.04.2020 [pdf]

31.05.2020 [pdf]

30.06.2020 [pdf]

31.07.2020 [pdf]

31.08.2020 [pdf]

 

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za okres:

30.04.2020 [pdf]

31.05.2020 [pdf]

30.06.2020 [pdf]

31.07.2020 [pdf]

31.08.2020 [pdf]

 

Porównanie stopnia realizacji dochodów i przychodów lat 2019 i 2020 za m-c (narastająco):

30.04.2020 [pdf]

31.05.2020 [pdf]

30.06.2020 [pdf]

31.07.2020 [pdf]

31.08.2020 [pdf]

 

Zestawienie planu, wykonania wydatków, zobowiązań oraz uruchomionych środków w układzie jednostek budżetowych na dzień:

30.04.2020 [pdf]

31.05.2020 [pdf]

30.06.2020 [pdf]

31.07.2020 [pdf]

31.08.2020 [pdf]

 

Plan, zaangażowanie i wykonanie wydatków Urzędu Miasta Krakowa:

30.04.2020 [pdf]

31.05.2020 [pdf]

30.06.2020 [pdf]

31.07.2020 [pdf]

31.08.2020 [pdf]

 

Informacja z realizacji zadań budżetowych inwestycyjnych za okres od początku roku do:

30.04.2020 [pdf]

31.05.2020 [pdf]

30.06.2020 [pdf]

31.07.2020 [pdf]

31.08.2020 [pdf]

 

Wydatki na inwestycje strategiczne:

30.04.2020 [pdf]

31.05.2020 [pdf]

30.06.2020 [pdf]

31.07.2020 [pdf]

31.08.2020 [pdf]

 

Wydatki na inwestycje programowe:

30.04.2020 [pdf]

31.05.2020 [pdf]

30.06.2020 [pdf]

31.07.2020 [pdf]

31.08.2020 [pdf]

 

Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic:

30.04.2020 [pdf]

31.05.2020 [pdf]

30.06.2020 [pdf]

31.07.2020 [pdf]

31.08.2020 [pdf]