PIASKI WIELKIE – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 13 grudnia 2019 r. - zmienione ogłoszeniem z dnia 20 grudnia 2019 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 28 lutego 2020 r.


powrótPowrót do strony głównej planu