Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie.

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

3306

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców określonego w art. 4 ust. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz naboru na członków komisji konkursowej

 

2019-12-04

obowiązujące

w realizacji

 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY ZBIORCZEJ

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-05 11:48:48
MAJA RAMATOWSKA
 Publikacja