Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie.

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

2765

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2519/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa lokalu użytkowego położonego na os. Centrum C-10 w Krakowie.

 

 

2019-10-21

obowiązujące

w realizacji

 

2519/2006

 

 

POWRÓT DO STRONY ZBIORCZEJ