Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie.

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

2523

 

w sprawie zawarcia umowy na odpłatne udostępnienie na okres do dnia 14.06.2022 r. na rzecz Pana Grzegorza Judziało prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Judziało Krak – Audit Usługi Rachunkowe, Szkoleniowe i inne, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w celu budowy i eksploatacji kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, instalacji wodociągowej oraz rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty

załącznik nr 1

 

2019-10-03

obowiązujące

w realizacji

 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY ZBIORCZEJ