Dokument archiwalny


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA o zmianie siedziby Wydziału Planowania Przestrzennego


Od dnia 1 października 2019 r. Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zmienia swą lokalizację.

Nowa siedziba będzie znajdować się przy ul. Mogilskiej 41 w Krakowie.Od dnia 1 października 2019 r. od godz. 7:40 obsługa mieszkańców odbywać się będzie na Stanowisku Obsługi Klienta oraz na pozostałych stanowiskach informacyjno-podawczych obsługujących Wydział Planowania Przestrzennego przy ul. Mogilskiej 41 (parter).


Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malborska" oraz obszaru "Czyżyny - AWF" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępnione będą do wglądu przez przedstawiciela zespołu projektowego w dotychczasowej siedzibie Wydziału, Kraków, ul. Józefa Sarego 4, w dniach:


"Malborska" (Odnośnik do strony planu ->) - od 16 września do 14 października 2019 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w godzinach:

- poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 8:00 - 10:00
- czwartki: 13:00 - 15:00;

"Czyżyny - AWF" (Odnośnik do strony planu ->) - od 17 września do 15 października 2019 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w godzinach:

- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 10:00 - 12:00
- wtorki: 13:00 - 15:00.


W pozostałych godzinach projektanci planów będą dyżurować w nowej siedzibie Wydziału (ul. Mogilska 41).Strona Planowanie Przestrzennestrona bip


 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-03 08:45:37
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2019-09-18 10:49:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-09-18 10:03:17
TOMASZ GDULA
 Publikacja