Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie.

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

2151

w sprawie zawarcia w drodze bezprzetargowej kolejnych umów najmu lokali o powierzchni 391,02 m2 i 1994,18 m2 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanych w budynku położonym przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w Krakowie, z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 38 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie, po umowach zawartych na czas oznaczony.

 

 

 

2019-08-23

obowiązujące

w realizacji

 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY ZBIORCZEJ