Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie.

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

2148

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 74/2, nr 75/4, nr 81/6, nr 82/2, nr 83/2, nr 84/2, nr 85/2, nr 86/2, nr 87/2, nr 90/2, nr 91/2, nr 92/2, nr 93/6, nr 166/4, nr 170/2, nr 171/4, nr 171/7 i nr 172/3 obr. 38 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

 

2019-08-23

obowiązujące

w realizacji

 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY ZBIORCZEJ