Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie.

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

2066

w sprawie ustanowienia na okres 30 lat odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego na nieruchomości położonej przy ul. Na Zjeździe 8 zabudowanej m.in. budynkiem dawnego „Składu Solnego” celem zrealizowania zadania inwestycyjnego Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” oraz docelowego przejęcia zarządzania tym obiektem

załącznik nr 1

2019-08-13

obowiązujące

w realizacji

 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY ZBIORCZEJ