Wersja dokumentu z dnia 2020-04-22 14:48:23

DOKUMENTY DOT. DZIAŁANIA
RADY DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

 

 

Zarządzenie Nr 1162/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.05.2019 r. w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania.


Zarządzenie Nr 1813/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 1162/2019 w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania.


Zarządzenie Nr 2579/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.10.2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 1162/2019 w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania.


Regulamin pracy Rady ds. Równego Traktowania /załącznik do uchwały nr 1/2019/I/RRT/1 z 05.09.2019 r./

 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 

Uchwała nr 1/2020/I/RRT/3 Rady ds. Równego Traktowania z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za 2019 r.

 

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Równego Traktowania za rok 2019 /załącznik do uchwały nr 1/2020/I/RRT/3 z dnia 30 marca 2020 r./

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-22 14:48:23
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2020-04-08 08:32:09
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2019-10-16 15:20:50
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2019-07-22 08:25:02
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2019-07-15 12:38:07
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2019-07-15 12:37:09
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2019-07-15 12:36:35
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2019-07-15 12:34:01
SYLWIA DROŻDŻ
 Publikacja