BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

INFORMACJA O BRAKU PROPOZYCJI ZATRUDNIENIA

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Obsługi Mieszkańców

Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

(EM-22/19)

nazwa stanowiska pracy

 

 

Informuję, iż nie rozstrzygnięto naboru na ww. stanowisko.

 

 

Uzasadnienie:

W wyniku oceny przeprowadzonego w trakcie naboru testu pisemnego sprawdzającego wiedzę wymaganą na wyżej wymienionym stanowisku oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o nierozstrzygnięciu naboru.

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK