BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Na stanowisko: Podinspektor w Zespole Radców Prawnych

(Nr ref. 51-19) – 1 etat

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a wybrano:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 


1. Alicja Paszkowska   Kraków

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełniła wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie wykształcenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na tym stanowisku.