BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU NABORU

 W ZARZĄDZIE CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

31- 510 Kraków, ul. Rakowicka 26

 

na stanowisko

Robotnika do pracy lekkiej

 

 

 

 

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie odwołuje nabór na stanowisko Pracownika do pracy lekkiej, z przyczyn organizacyjnych.

Wszystkim osobom, które złożyły swoje oferty na w/w stanowisko serdecznie dziękuję.