Dokument archiwalny


CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO – Prognoza oddziaływania na środowisko

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPROGNOZA została wykonana przez WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA - patrz: Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bipPROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 25 listopada do 23 grudnia 2019 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 19 MB)
PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 19 MB)powrótPowrót do strony głównej planu  |  Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip