„Postaw się – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym”.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, projekt w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu B. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

 

Realizator projektu: Gmina Miejska Kraków

Okres realizacji projektu: od 2019-04-01 do 2021-09-30

Wartość projektu: 1 116 276,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 035 122,73 zł

 

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez wczesne wykrycie i leczenie wad postawy i innych dysfunkcji układu ruchu, w szczególności skolioz. Projekt skierowany jest do populacji uczniów szkół podstawowych, obejmującej: dziewczynki w wieku 10 i 12 lat oraz chłopców w wieku 13 i 14 lat.

 

Projekt przewiduje realizację 3 etapów:

I - badanie przesiewowe - wykonane tradycyjną metodą badania fizykalnego z testem zgięciowym Adamsa.

II - działania korekcyjno-rehabilitacyjne - obejmą grupową gimnastykę korekcyjną, indywidualne zajęcia korekcyjne oraz ponowne badanie lekarskie z poszerzeniem diagnostyki, np. o badanie Rtg w przypadku wskazań do leczenia w ramach NFZ.

III - działania szkoleniowe i informacyjno-edukacyjne w postaci spotkań z dziećmi i rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci w zakresie profilaktyki schorzeń kręgosłupa, uświadomienia zagrożeń i konsekwencji rozpoznanych wad oraz czynników wpływających na rozwój wad, przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania postaw uczniów.

 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie działań szkoleniowych również dla pielęgniarek/ higienistek szkolnych w zakresie wykrywania i leczenia wad postawy i układu ruchu.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JANUSZ MOSKWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
NATALIA BIERNAT
Data wytworzenia:
2019-06-04
Data publikacji:
2019-06-04
Data aktualizacji:
2019-06-04