BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego
DYREKTOR
MŁODZIEŻOWEGO  DOMU KULTURY
IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NAUCZYCIELA TAŃCA BALETOWEGO

1. Wymagania formalne
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, nadające uprawnienia do prowadzenia zajęć tanecznych.

2. Wymagania dodatkowe
Osoba twórcza, samodzielna, dobrze zorganizowana, lubiąca pracę z dziećmi, otwarta na współpracę i nowe wyzwania.


3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą


4. Warunki pracy i płacy:
Umowa o pracę na zastępstwo od dnia 1.09.2019

5. Wymagane dokumenty:
CV oraz list motywacyjny


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Osobiście w sekretariacie MDK ul. Beskidzka 30 lub mailowo na adres: sekretariat@mdk.internetdsl.pl


7. Ilość etatów
1 Etat - zastępstwo (18/18)

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury

im. K.I. Gałczyńskiego

Teresa Grzybowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego ()