BIP Archiwalny - A_ZSO5 (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)
WYNIKI NABORUInformuję, że na w.w stanowisko/a zgłosiły swoje kandydatury trzy osoby. Jeden z kandydatów został zatrudniony.Dyrektor mgr Mariola Reguła