Zobacz też

Zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Kraków dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

 

 

 

 

Dofinansowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli (archiwum 2004 - 2017)