BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 12
Wersja dokumentu z dnia 2013-09-19 12:42:24

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe Przedszkole Nr 12

Zaczarowana Dorożka

Zapraszamy do naszej strony

NASZE PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCIĄ ŻYCIOWYCH SZANS

WIĘCEJ WIEM, UMIEM, ROZUMIEM.

 

„Wczoraj już minęło jutro jeszcze nie nadeszło a my już dziś wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalne jak miłość, uczciwość, akceptacja, równość, poszanowanie godności, wolność, piękno...”
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.