BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 12
Wersja dokumentu z dnia 2007-06-04 10:50:07

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkola Samorządowego Nr 12

Zapraszamy do naszej strony domowej
NASZE PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCIĄ ŻYCIOWYCH SZANS

WIĘCEJ WIEM, UMIEM, ROZUMIEM.
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.